Lukkedage

Faxe Kommune har følgende lukkedage:

Lukkedage:

  • Tre dage før påske
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Den 24. december til den 31. december (begge dage inkl.)
  • Én uges sammenhængende ferielukning (uge 29)
  • Den 5. juni er en halv helligdag fra kl. 12.00.
    Lederen og forældrebestyrelsen afgør efter forespørgsel blandt forældrene om der er behov for pasning frem til kl. 12.00. Hvis under 50 % har brug for plads holder dagtilbuddet lukket hele dagen.
    Der tilbydes ingen anden form for pasning den 5. juni.

Læs mere om lukkedage og fællespasning, samt tilmelding dertil på Faxe Kommunes hjemmeside 

Link: Lukkedage/fællespasning i dagtilbud